Fotografica Doesburg
De plaats voor fotografica

Wie zijn wij ?


De titel "Wie zijn wij ?" dekt niet helemaal de lading. Het is eerder "wie ben ik ?".

Want het was Roel Fokken, Doesburgse fotograaf die in 1982 het plan opvatte om een regionale fotograficabeurs in het Gelderse Doesburg te organiseren. Met vereende krachten werd de beurs geagendeerd en ingetekend. In een zaal van de Mosterdhoeve konden voldoende tafels worden opgesteld om een geslaagde fotograficabeurs te organiseren.

 

© Peter Bakker - Apart fotografie

Enkele enthousiaste omstanders hielpen Roel Fokken mee in het realiseren en herhalen van deze regionale fotograficabeurs.

In 1985 werd door dezelfde Roel Fokken het plan uitgerold voor een voor Nederland uniek museum voor fotografica.

En dit alles met steun van o.a. zijn vrouw Jenny, zoon Hugo maar ook Henk Riswick, Enno Hensums, Marion Kooi, Karina Thieken, Sabina Fokken en Harry van Kol waren enkele van hen die hun schouders zette onder het organiseren en coördineren van beurs, museum en openlucht Fotografica Markt.

Het museum kende lang een grote schare aan vrijwilligers die een oogje in het zeil hielden maar ook rondleidingen en presentaties verzorgden zoals toverlantaarnplaatsjes, film e.d. Zonder deze groep van vrijwilligers geen museum.

Het verhuizen van het museum naar een andere fraaie maar ook duurdere locatie en ook 't moeilijker continueren van de noodzakelijke bezetting aan vrijwilligers, waren redenen om het museum uiteindelijk in 2010 te sluiten. Elders op onze website kunt u hier meer over lezen.

Dit alles gelezen hebbende, is de titel "Wie zijn wij ?" uiteindelijk  toch helemaal gedekt. 

Heeft u Fotografica aan te bieden ??

Neem contact op met Roel Fokken om een afspraak te maken of kom gezellig langs op vrijdag of zaterdag ! Voor zijn telefoonnummer of via mail: ga naar het laatste tabblad Contact