Fotografica Doesburg
De plaats voor fotografica

26ste Openlucht Fotografica Markt Doesburg

zondag 20 augustus 2023

 

Zoals bekend werd vanwege Covid-19 de openlucht fotograficamarkt voor 2020 en 2021 van de agenda gehaald. In 2022 werd ze van de agenda gehaald vanwege straatwerkzaamheden in het centrum van Doesburg.

Heeft u eerder voor 2020, 2021 en 2022 een reservering ingestuurd, wijzen wij u er op dat u zich sowieso opnieuw dient aan te melden !!

De marktkraam staat opgesteld in een formaat van 1 x 4 meter inclusief “hemeltje” (tegen de zon) in de straten van de historische binnenstad. U dient uw eigen stoel mee te nemen, helaas kunnen wij deze niet leveren. Op zaterdagnamiddag worden de kramen al opgesteld in de verschillende straten en worden voorzien van uw standnummer zodat u zondagochtend vroeg uw stand kunt inrichten. De markt is geopend van 09:00 tot 16:00 uur.

Het is belangrijk om te vermelden dat u op eigen risico deelneemt aan deze internationale openlucht  fotograficamarkt. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord. Ook is de organisatie geen partij bij de transactie tussen koper en verkoper.

U kunt om logistieke redenen NIET met uw auto naar uw stand, neem daarom een stevige transportkar mee zodat u uw apparatuur gemakkelijk van uw parkeerplaats naar uw marktkraam kunt brengen. De bestrating is historisch, houd hier rekening mee bij uw transportkar!

De huur van een marktkraam bedraagt € 65,00 en dient te worden overgemaakt op IBAN NL36 RABO 0315 0767 47 Swift / Bic RABONL2U t.n.v. Roel Fokken Fotografie te Doesburg. Vul je naam en marktkraamaanvraag in ! (Let op gewijzigde IBAN!)

Let op: de aanvraag is pas definitief nadat de huur van de marktkraam van u is ontvangen en de stand aan u is bevestigd.

26th Outdoor Photographica Market Doesburg

Sunday August 20, 2023

After organizing 25 successful international outdoor photographica markets in Doesburg in Gelderland, the date of the 26th market has been put on the agenda.

As is known, due to Covid-19, the outdoor photographica market for 2020 and 2021 was taken off the agenda. In 2022 the market was taken off the agenda for street work in the center of Doesburg.

If you have previously submitted a reservation for 2020, 2021 or 2022, we would like to point out that you must register again!!

The market stall is set up in a format of 1 x 4 meters including deck (against the sun) in the streets of the historic city center. You must bring your own chair, unfortunately we cannot deliver it. On Saturday late afternoon, the stalls are already lined up in the various streets and will be provided with your stand number so that you can furnish your stand early on Sunday morning. The market will be from 09:00 AM till 04:00 PM.

It is important to mention that you participate in this international outdoor photographica market at your own risk. The organization is in no way liable for damage in the broadest sense of the word. Nor is the organization a party to the transaction between buyer and seller.

For logistical reasons you CANNOT take your car to your stand, so take a sturdy transport cart with you so that you can easily bring your equipment from your parking space to your market stall. The paving is historical, keep this in mind with your transport cart!

The rental of a market stall is € 65.00 and must be transferred to IBAN NL36 RABO 0315 0767 47 Swift / Bic RABONL2U in the name off Roel Fokken Fotografie in Doesburg. Enter your name and market stall request! (Watch out IBAN has been changed !)

Please note: the request is only final after the rental of the market stall has been received from you and the stand has been confirmed to you.